ప్రియతమా

And here is a listing of songs ప్రియతమా very best that individuals notify and present to you personally. All of us obtain many songs ప్రియతమా although we solely screen the melodies that individuals think include the greatest tunes.

The particular song ప్రియతమా is regarding demo when you much like the song you need to find the first audio. Support this musician by means of buying the unique disc ప్రియతమా therefore the singer provide the best music in addition to continue operating.

1 Ilayaraja Melody Priyathamaa ప్రియతమా Title Song From Priyathamaa1992.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,344 Downloaded: 14,066 Played: 209,495 Filesize: - Duration: 5:04

2 Priyathama Song Vaishnavi Performance Padutha Theeyaga 15th October 2017 Etv Telugu.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,848 Downloaded: 19,418 Played: 11,251 Filesize: - Duration: 10:08

3 Jagadeka వీరుడు Atiloka సుందరి Priyathamaa వీడియో సాంగ్ చిరంజీవి, శ్రీదేవి.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 9,487 Downloaded: 10,904 Played: 2,486,664 Filesize: - Duration: 6:46

4 నువ్వు నేను సినిమా Priyatama వీడియో సాంగ్ ఉదయ్ కిరణ్, అనిత.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,235 Downloaded: 10,340 Played: 902,445 Filesize: - Duration: 3:50

5 Priyatama హిందీ పూర్తి జీతేంద్ర, నీతూ సింగ్.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,426 Downloaded: 10,187 Played: 2,225 Filesize: - Duration: 3:01:36

6 Hasika Introduction Scene Priyathama Neevachata Kusalama Movie....MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,704 Downloaded: 19,477 Played: 1,950 Filesize: - Duration: 2:03

7 Priyathama Neevachata Kushalama.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,556 Downloaded: 19,653 Played: 507,060 Filesize: - Duration: 2:07:05

8 Priya Priyatama Song Killer Telugu Movie Songs Nagarjuna Nagma Ilayaraja Telugu Filmnagar.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 8,994 Downloaded: 12,444 Played: 723,214 Filesize: - Duration: 5:18

9 ప్రియతమా నా హృదయమా.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 5,163 Downloaded: 11,988 Played: 109 Filesize: - Duration: 5:54

10 Nari Jana Priyatamaనారీ జన ప్రియతమాsong From Allari Premikuduఅల్లరి ప్రేమికుడు.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,662 Downloaded: 12,936 Played: 60,036 Filesize: - Duration: 4:24

11 Whatsapp Status Video Hd ప్రియతమా నీవచట కుశలమా...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,781 Downloaded: 15,060 Played: 2,923 Filesize: - Duration: 0:31

12 ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రేమకే ప్రతిరూపమా Raghavan.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,127 Downloaded: 12,752 Played: 112 Filesize: - Duration: 2:32

13 Bagunnara Songs O Priyathma Vadde Naveen, Priya Gill.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,734 Downloaded: 10,795 Played: 46,688 Filesize: - Duration: 5:49

14 Priyathama Neevachata Kusalama Scene...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,336 Downloaded: 16,379 Played: 229,247 Filesize: - Duration: 5:21

15 Priyathama Neevachata Kusalama Pre Climax Scene...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,552 Downloaded: 18,580 Played: 4,573 Filesize: - Duration: 5:52

16 Priyathama Neevachata Kusalama Opening Scene...MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1,511 Downloaded: 16,938 Played: 1,232 Filesize: - Duration: 6:47

17 Priyathama Neevachata Kusalama Scenes Kundana Shopping For Varun Varun Sandesh.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3,034 Downloaded: 16,276 Played: 749 Filesize: - Duration: 5:54

18 Priyathama Neevachata Kusalama Scenes Rao Ramesh Talking About Present Generation Girls.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 4,023 Downloaded: 14,027 Played: 4,530 Filesize: - Duration: 1:14

19 Priyathama Neevachata Kusalama Scenes Kundana Going To Hyderabad To Attend Interview.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 7,703 Downloaded: 17,463 Played: 1,383 Filesize: - Duration: 3:19